Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, welke rol spelen Metalas machines?

People, Planet en Profit, de kernwaarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MVOMETALAS machines spelen daarin een rol. Automatisch reinigen met machines welke gebruik maken van op water gebaseerde reinigingsmiddelen kunnen een onderdeel zijn in uw visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel MVO genoemd.  Onze machines zijn specifiek geconstrueerd voor het gebruik van water in combinatie met daarvoor geschikte reinigingsmiddelen (Planet). Ook op het gebied van het reduceren van energieverbruik (Planet, Profit), het verlengen van de standtijd van vloeistofbaden (Profit) en het reduceren van de uitstoot van dampen (People, Planet) helpen METALAS machines u bij uw streven naar het verduurzamen van uw processen. Bijvoorbeeld door het simpelweg vervangen van een reinigingsproces met oplosmiddelen door een systeem met water gebaseerde reinigingsmiddelen (Planet)  zet u al een stap in de goede richting.

Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden (People) speelt het gebruik van automatische machines met water gebaseerde reinigingsmiddelen een rol. Het verminderen van lichamelijk belasting en het terugdringen van hinderlijke en schadelijke dampen zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

 

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen in het kort.

Bij MVO neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholdersbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

MVO staat beschreven in de norm ISO 26000.

[bron: site van de Koninklijke Metaalunie]

< terug naar ‘Leidraad bij uw keuze’ >